EDM | 2. 10. 2019

Volné kapacity na technologii elektroerozivní hloubení

Společnost Plastic Parts & Technology s. r. o. sídlící v Linharticích u Moravské Třebové aktuálně nabízí volné výrobní kapacity na frézování grafitových elektrod a hloubení na robotizovaných strojích OPS-Ingersoll.

V letošním roce společnost také úspěšně zapracovala a začlenila do výroby nové 5osé CNC frézky Röders RXU1001DSH a v březnu zahájila výrobu i na nové univerzální drátové řezačce FANUC ROBOCUT α-C800iB s modifikovaným rozjezdem v ose Z. Nyní firma nabízí možnost řezat obrobky až do výšky 510 mm. V případě zájmu kontaktujte společnost na níže uvedené webové adrese.

Redakce za použití materiálů z www.pptechnology.cz