Nezařazené | 6. 6. 2018

Unikátní řešení

Společnost VAPI – nástrojárna s dlouholetou tradicí – již delší dobu spolupracuje společně s firmou Europe Werkzeug Konstruktion na vývoji vlastního výrobku, který se blíží do stadia testování.

Jedná se o unikátní řešení antivibračního kužele, který má za úkol eliminovat, případně zcela odbourat přenášení vibrací mezi dvěma objekty.

Řešení bylo prezentováno americké společnosti, která o tento výrobek projevila vážný zájem. Zároveň přišla i nabídka možné výstavy v USA.

VAPI předpokládá, že do konce roku ukončí potřebná testování, měření a certifikaci, a připraví se na budoucí sériovou výrobu. Finální výrobek bude patentován a po přidělení ochranné známky prezentován odborné veřejnosti.

Nástrojárna VAPI byla založena již v roce 1993. Od prvopočátku se zabývá výrobou přesných náhradních dílů, komponentů do strojních linek a drobných přípravků pro renomované odběratele. V průběhu let ve spolupráci s konstrukcí rozšiřuje výrobu o střižné nástroje a dnes již uspokojuje klienty i v oblasti vstřikovacích forem.

Redakčně zpracováno z www.vapi.cz