Konstrukce / CAD/CAM | 8. 12. 2020

Společnost Sandvik Coromant informovala o propojení s aplikací Fusion 360 firmy Autodesk v oblasti obrábění kovů

~ Přední strojírenské společnosti společně řeší výzvy spojené s CAM obráběním ~

engineer working on computer at the design of mechanical piece

 

Společnost Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti obrábění kovů, oznámila, že jejím novým partnerem se stala společnost Autodesk. Dohoda o spolupráci byla oficiálně oznámena 17. listopadu 2020 na Autodesk University 2020 — jedné z nejvýznamnějších online konferenci pro design a výrobu. Toto oznámení je prvním aktem stojícím na počátku dlouhodobého partnerství mezi oběma značkami, které v budoucnosti přinese významné výhody v oblasti počítačem podporované výroby (Computer-Aided Manufacturing – CAM).

První iniciativa v rámci této spolupráce se zaměří na jednu z nejrozšířenějších výzev v oblasti CAM – složitý úkol specifikace obráběcích nástrojů a stanovení nejvhodnějšího způsobu jejich použití.

Společnost Sandvik Coromant, která každoročně představí více než 2500 nových produktů, je celosvětově proslulá svými odbornými znalostmi v oblasti řešení pro obrábění kovů. Toto partnerství umožní společnosti Sandvik Coromant sdílet tyto znalosti s množstvím dalších uživatelů CAM v aplikaci Autodesk Fusion 360.

„Současné prostředí průmyslové výroby je stále více konkurenční,“ vysvětluje Jonas Ström, produktový manažer ze společnosti Sandvik Coromant. „Materiály jsou lehčí, tvrdší a pevnější, stroje jsou vyspělejší, výrobní dávky jsou menší a konstrukce součástí je stále složitější — to vše vede k rostoucím požadavkům na CAM programování a poptávce po kvalifikovaných uživatelích CAM systémů.

Uživatelé CAM systémů jakožto technici s oblibou pátrají po nových technologiích a metodách testování, často je však svazují časová omezení spojená s CNC obráběním. Doufáme, že se nám podaří zjednodušit jejich procesy tím, že stisknutím jediného tlačítka budou moci získat přístup k námi poskytovaným informacím o nástrojích, doporučením a znalostem unikátních metod obrábění,“ uzavírá Ström.

Uživatelé CAM systémů obvykle využívají manuální přepis dat z katalogů nástrojů a ruční zadávání parametrů do CAM softwaru. Tento proces je často pracný, což může mít za následek prodloužení odhadované doby uvedení na trh.

„Průmyslová výroba a obrábění kovů jsou již samy o sobě složité procesy, které často ještě více komplikuje ručně prováděná správa informací o nástrojích, což vede k časovým ztrátám při vytváření nástrojových sestav a otevírá prostor pro chyby v průběhu obrábění,“ říká Srinath Jonnalagadda, viceprezident pro oblast obchodních strategií pro design a výrobu ve společnosti Autodesk. „Tím, že jsme spojili naše CAM softwarová řešení s hlubokými odbornými znalostmi a know-how společnosti Sandvik Coromant, pomáháme zákazníkům zkrátit časy a zvýšit efektivitu přípravné fáze.“

Partnerství se společností Autodesk je součástí dlouhodobé vize společnosti Sandvik Coromant. Obě společnosti mají podobné cíle — poskytovat řešení pro digitální konstruování a výrobu a pomáhat zákazníkům zůstat díky využívání nových technologií konkurenceschopnými.

První iniciativa v rámci tohoto nového partnerství eliminuje časově náročný výběr dat tím, že zákazníkům společnosti Autodesk nabídne přístup k údajům o nástrojích Sandvik Coromant.

Více informací o nabídce řešení Sandvik Coromant pro digitální obrábění naleznete na webových stránkách Sandvik Coromant. Podrobnější informace o aplikaci Autodesk Fusion 360 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Autodesk.


www.sandvik.coromant.com