Nástroje / nářadí | 6. 12. 2019

Sériová měření forem a nástrojů přímo ve stroji

Kvalita především

Kontrola kvality je součástí každodenního života výrobních firem. Její dokladování se stalo díky stále rozšířenější normě ISO9001 jednou ze základních podmínek pro širší získávání zakázek a úspěch na zahraničních trzích. Oblast výroby forem a nástrojů je z pohledu kontroly kvality specifická, protože v drtivé většině nelze měřit běžnými dílenskými měřidly, a jediným řešením tedy zůstává 3D souřadnicový měřicí stroj (CMM). Firma je tak tlačena do větší investice v podobě měřicího stroje, anebo měření kooperovat, což bývá logisticky i časově náročné.

Měření ve stroji

Automatická výměna dat mezi strojem a počítačem

Firma Blum-Novotest nabízí ekonomickou alternativu k CMM umožňující měření 3D obecných tvarů přímo na stroji s názvem software Formcontrol V4. Tento software převzal veškeré matematické výpočty, vektorovou kalibraci a další pomocné funkce z měřicích strojů. Po principiální stránce se tedy ze stroje obráběcího stává plnohodnotný stroj měřicí. Po stránce přesnostní samozřejmě nelze očekávat výsledky shodné s klimatizovaným měřicím stanovištěm. Ovšem u kvalitnějších strojů s pravítky na lineárních osách lze dosáhnout překvapivých výsledků s odchylkou do 5μ oproti CMM. Pomocí certifikovaného kontrolního dílce je možné tuto míru nejistoty u konkrétního stroje jednoduše stanovit.

Jak Formcontrol V4 funguje

Vizualizace měřicích drah

Software Formcontrol V4 pracuje na externím počítači propojeném ethernet kabelem s řídicím systémem stroje. Je velmi intuitivní a pro technology zvyklé pracovat v CAD/CAM prostředí je zaškolení záležitostí půl směny. Do nataženého CAD modelu se jednoduchým kliknutím myši definují požadované měřicí body a následně jsou vyhodnoceny všechny dráhy sondy proti kolizi. Poté je spuštěno měření na stroji s automatickým přenosem dat mezi počítačem a řídicím systémem. Na závěr je vygenerován měřicí protokol s vyhodnocením naměřených hodnot vůči toleranci. Při vyšším stupni bezobslužnosti a automatizace výroby je možné také řetězit jednotlivá měření více dílců za sebou. Bez zásahu operátora tak dojde k proměření kompletní výrobní dávky stejných nebo různých dílců.

Vektorová kalibrace měřicí sondy

Závěr

Formcontrol V4 je silným nástrojem pro vnitřní i výstupní kontrolu kvality výroby v nástrojárnách. Může mít charakter finálního protokolu kvality pro zákazníka, ale také nabízí včasnou a velmi hodnotnou interní informaci. Případné výrobní odchylky vyplývající z opotřebení nebo odtlačení nástroje, chybné korekce, chyby v programu a podobně jsou okamžitě rozpoznané a opravitelné ještě v původním upnutí na stroji. Tím lze předcházet časovým a finančním ztrátám vyplývajícím z vícenásobné manipulace mezi strojem a CMM a pracného znovuupnutí dílce na obráběcí stroj.

Měřicí protokol

www.blum-novotest.cz