Nástroje / nářadí | 9. 9. 2018

Sada velmi výkonných nástrojů pro měření a analýzu lopatek

Společnost Renishaw vyvíjí celou řadu nových produktů pro speciální aplikace v leteckém průmyslu. K nejnovějším produktům patří unikátní softwarové nástroje pro měření a výrobu lopatek pro letecké turbíny.

Základem systému je 5osý snímací systém REVO®, který využívá software MODUS umožňující programování v DMIS. Celý systém je navíc doplněn o moduly APEXBlade, Modus MPCS a SurfitBlade.

Kontrola profilu lopatky turbíny je velmi komplexní úloha a v minulosti byly možnosti takového měření z technologických důvodů značně omezeny. Standardem v měření se tak stalo vyhodnocení profilu lopatky v definovaných řezech. Nové produkty společnosti Renishaw umožňují rychlou a přesnou kontrolu celé lopatky bez omezení počtem řezů. Rozsáhlý soubor dat nasnímaných z povrchu lopatky velmi přesnou kontaktní sondou lze využít k detailní analýze celého povrchu a profilu ve libovolném místě lopatky.

Skenování povrchu stíráním kontaktní sondou

APEXBlade je softwarový produkt pro přípravu měřicích programů v režimu skenování povrchu tělesa stíráním kontaktní sondou. Tento způsob skenování, umožňuje pouze systém REVO. Příprava měření začíná naimportováním CAD modelu lopatky do virtuálního prostředí MODUS.  APEXBlade umožňuje naprogramovat dráhu stírání povrchu tělesa kuličkou doteku sondy. Dráhu lze snadno rozdělit podle tvaru povrchu tak, aby bylo možné bezpečně snímat i velmi zakřivené plochy např. náběžné a odtokové hrany lopatky. Po virtuálním odladění programu je vygenerován soubor DMIS, který lze spustit na měřicím sotrj i v prostředí metrologického softwaru MODUS.

Řezy profilem lopatky

Nové řešení společnosti Renishaw je oproti dosavadním způsobům měření lopatek odlišné v obrovském objemu dat získaných za krátký časový úsek z povrchu dílce. Softwarový nástroj MODUS MPCS (Modus point cloud sectioning) následně umožňuje z nasnímaných dat vytvořit řezy profilem lopatky. Díky objemu dat může být zkontruován řez profilem na libovolném místě lopatky a těchto řezů může být vytvořeno libovolné množství. Jednotlivé řezy lze konstruovat v průběhu měření, ale i později. Pro pozdější konstrukce řezů již není nutné lopatku znovu měřit.

MODUS MPCS umožňuje porovnání ideálního řezu lopatky z CAD modelu a zjištěného řezu ze skutečné kontrolované lopatky.

Sofwarový nástroj SurfitBlade je určen pro ty uživatele, kteří vyžadují funkci reverzního inženýrství. Tato aplikace generuje virtuální povrchy lopatek NURBS pro použití v následných procesech, jako jsou výpočty dynamiky tekutin a analýza metodou konečných prvků. Rovněž umožňuje vytvořit průměrnou geometrii lopatky na základě řady výsledků z předchozích měření lopatek.

Nové softwarové produkty Renishaw pro aplikace ve výrobě lopatek umožňuji automatické vytvoření programu pro CMM, rychlý a velmi přesný sběr dat z povrchu lopatky a poskytují komplexní nástroje pro analýzu průřezu nebo celého povrchu lopatky.