Broušení | 13. 10. 2018

Rozšíření výzkumně–inovační kapacity a realizačního VaV potenciálu ve společnosti VÚB, a. s.

Společnost VÚB, a. s., zabývající se konstrukcí a výrobou speciálních a jednoúčelových strojů, aplikovaným výzkumem a vývojem textilních strojů a technologií a speciální textilní výrobou, dokončila projekt na rozšíření výzkumně-inovační kapacity (VIK) a realizačního VaV (věda a výzkum) potenciálu společnosti.

Stěžejní část projektu představovala modernizace a doplnění strojně technologického vybavení prototypové dílny společnosti, spočívající v pořízení několika moderních výrobních strojů a zařízení spolu s doplněním a modernizací potřebné IT infrastruktury umožňující zvýšení kapacity a průchodnosti používaných datových sítí a úložišť potřebných k realizaci „velkoobjemových“ projektů.

Nejvýznamnější novinky strojního vybavení prototypové dílny představují:

  • pětiosé CNC obráběcí centrum Hermle C400 vybavené nejpokrokovějším řídicím systémem umožňujícím interpolační soustružení – díky této funkci je nyní možno nově dosahovat nejen požadované drsnosti povrchu, ale i jeho textury,
  • zařízení pro elektroerozívní obrábění CUT E 600,
  • NC rovinná bruska BRH 40/1000 NC.

Redakčně zpracováno z
www.vubas.cz