Formy | 2. 10. 2018

Posílení EDM Pracoviště společnosti Onivon

Společnost Onivon a. s., která vyrábí formy a nástroje a provozuje vstřikovací lisy různých uzavíracích sil, na začátku léta realizovala investici do svého EDM Pracoviště a stávající výrobní kapacitu posílila novými stroji GFMS FORM P 350 a DRILL 20. Jedná se o první etapu plánované automatizace EDM pracoviště, s novou drátovou řezačkou CUT P 350, Zásobníkem WorkPartner a zakončené automatickým měřicím zařízením Mitutoyo.


Redakčně zpracováno z www.onivon.cz