Formy | 8. 8. 2019

Podmínky a koncepce zaformování v konstrukci a výrobě

V soustavě zařízení potřebných pro výrobu plastových dílů je forma tou nejdůležitější částí a pro každou sérii výrobků vzniká originál. Simultánně zajišťuje řadu funkcí, a to nejen dopravení polymerové hmoty do dutiny, která představuje finální podobu výrobku.

Vstřikolisová forma ztělesňuje všechny oblasti zpracování plastů od návrhu, simulace natékání až po samotnou konstrukci. Spektrum konstrukčních řešení, které jsou s formou spojené je celá řada. Nenechte si proto ujít přednášku odborníka Ing. Lubomíra Zemana – Podmínky a koncepce zaformování v konstrukci a výrobě vstřikovacích forem, na letošní konferenci zpracovatelů plastů Uniplast Brno, která se bude konat 17. – 18. září 2019 ve Stříteži u Jihlavy, v příjemném prostředí hotelu Tři věžičky.

http://www.uniplastbrno.cz/konference/mezinarodni-konference-zpracovatelu-plastu-2019

Těšíme se na Vaši návštěvu.


www.cecho.cz