Formy | 21. 12. 2018

Obráběcí centrum C 22 UP Hermle s výměníkem palet ve výrobě nástrojů

Díky strategii standardizace a obráběcímu centru C 22 UP Hermle zhospodárnila divize výroby nástrojů a forem ve WMF Group svoji výrobu zápustek a nástrojů a vytvořila tak volné kapacity pro služby externím zákazníkům.

Výměník palet PW 150 k obráběcímu centru C 22 UP; v popředí je vidět (otočné) osazovací stanoviště pro vkládání palet/upínačů obrobků s obrobky resp. k vyjímání hotových dílů.

WMF Group, která byla založena v roce 1853 jako Metallwarenfabrik Straub & Schweizer a od roku 2016 patří k francouzskému koncernu Group SEB, je dnes synonymem nejlepší kultury vaření a stolování. Jen v samotném mateřském závodě v Geislingenu a v blízkém závodě Hayingen se vývojem a výrobou vysoce kvalitního kuchyňského nádobí a kuchyňských nožů zabývá více než 2 200 zaměstnanců.

Jedna kovací zápustka (horní a spodní zápustka), vlevo upnutá přímo na paletě bez přizpůsobovací desky a připevněná pomocí dvou montážních kolíků a upnutá pomocí čtyř šroubů; a vpravo jako hotová obrobená zápustka.

Stejně jako kdysi se mnoho z těchto výrobků vyrábí pomocí vstupního přetváření materiálu a tváření plechových polotovarů. Potřebné nástroje vyrábí WMF Group z největší části ve vlastní firemní výrobě nástrojů v Geislingenu. „Například pro zhruba 30 různých modelů nožů používáme 100 až 150 zápustek, které se skládají vždy z horní a spodní zápustky z tvrzené slitinové nástrojové oceli“, vysvětluje Hans Brühl, mistr výroby dílů a výroby nástrojů u WMF. Pro reprodukovatelně vysokou kvalitu nožů výrobci znovu formy opracovávají po zhruba 3000 zdvizích. Při tom se podle přesných obrysů odfrézuje zhruba 0,5 milimetrů materiálu, což je u zápustek možné provést 15krát.Dříve jsme všechny tyto frézovací a korekční práce prováděli na frézovacím stroji HSC. Ten však mohl pojmout vždy jen dvě zápustky, které se pak musely postupně náročně obrábět v několika upnutích. Jakmile se pak rozrostla výroba nožů v Hayingenu a bylo zapotřebí více zápustek, nedostačovala naše kapacita„, popisuje Brühl výchozí situaci.

Obsluha stroje Günter Schulz před 5osým obráběcím centrem C 22 UP Hermle ve výrobě nástrojů a forem firmy WMF Group GmbH.

Požadováno: Nejlepší povrchy v nejkratší době

Z vyhodnocení, které zahrnovalo sérii testů na přesnost obrysů, přesnosti a kvality povrchu, stejně jako specifikaci výrazně kratších časů pro následné obrábění, vzešlo nakonec vítězně 5osé obráběcí centrum C 22 UP od firmy Hermle. Proces obrábění vyvinutý společně s Hermle vedl k mimořádným výsledkům: Nejen že byla dosažena požadovaná reprodukovatelná exaktní přesnost obrysů a kvalita povrchu, ale zřetelně se zkrátil i čas obrábění. Díky vybavení obráběcího centra C 22 UP jedenáctimístným výměníkem palet PW 150 je teď navíc možné provádět následné úpravy zápustek bez obsluhy, tedy i v noci a přes víkend. K dispozici jsou tak další kapacity pro obrábění interních a externích zakázek.

Pohled shora na 8místný zásobník 11místného výměníku palet PW 150 s osmi paletami v zásobníku, dvěma paletami ve výměníku (nahoře vpravo) a jednou paletou ve stroji.

Pracovní prostor obráběcího centra C 22 UP s naklápěcím otočným stolem o průměru 320 mm (osy A a C) pro 5osé kompletní/simultánní obrábění komponent nástrojů v jednom upnutí.

Prokázáno: dvakrát rychleji

To, že mohla divize výroby nástrojů a forem WMF zaútočit na nové dimenze produktivity, je třeba na jedné straně přičíst standardizaci zápustek. Na druhé straně k efektivnějšímu obrábění významně přispívá vlastními silami vyvinutý upínací systém palet resp. obrobků s čtyřnásobným šroubením přímo na paletě a automatizace pomocí výměníku palet PW 150. Axel Spadinger, Head of Tool Engineering & Making u WMF Group GmbH, shrnuje: „Při následných úpravách dvojic zápustek jsme snížili čas obrábění o 50 a více procent. Jelikož tuto práci provádíme většinou v noci a o víkendu, můžeme obráběcí centrum C 22 UP pak ve dne velmi flexibilně využít pro další zakázky obrábění. V kombinaci s naším know-how ve výrobě nástrojů a forem jsme tak schopni v termínu obsloužit i externí zákazníky.

Axel Spadinger, Head of Tool Engineering & Making, Hans Brühl, mistr výroby dílů a výroby nástrojů, a Günter Schulz, obsluha stroje, všichni z divize výroby nástrojů a forem WMF Group GmbH v Geislingenu/Steige. (zleva)


MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Hermle AG je renomovaná společnost, která zaujímá špičkové postavení v národním i mezinárodním měřítku. Díky stále novým inovacím patří společnost Hermle k předním výrobcům obráběcích center. Obráběcí centra Hermle se úspěšně používají na více než 25000 místech po celém světě. Hustá síť odbytových a servisních středisek ve všech důležitých zemích světa zaručuje podporu přímo na místě. Stroje Hermle se vyrábí v jihozápadní části Německa, kde má jemná mechanika a strojírenství dlouhodobou tradici po celé generace. Obráběcí centra Hermle slouží k racionálnímu obrábění nástrojů, forem a sériových dílů. Díky jejich kvalitě a vysoké přesnosti se používají v nesčetné řadě výrobních oblastí, hlavně také v náročných odvětvích, jako lékařské technice, strojírenství, optickém průmyslu, letectví, automobilovém průmyslu a průmyslu závodních automobilů a u jejich subdodavatelů.


Kontaktní osoba pro dotazy:

Udo Hipp, vedoucí marketingu, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, D-78559 Gosheim

Telefon: +49 (0) 7426 956238    e-mail: Udo.Hipp@hermle.de     Internet: www.hermle.de

(materiály a fotografie použity z článku industrial news service)