Obrábění | 6. 6. 2018

Obráběcí centra velkých dílů Hermle ve výrobě forem a nástrojů

Od pilníku k přesnému dílu

Filozofii a strategii firmy HETEC GmbH z Breidenbachu v Německu, která se zaměřuje na třískové obrábění, v pravém slova smyslu vystihuje heslo „výkon není náhoda“! Protože když se někdo, kdo má takové znalosti a dovednosti jako Friedhelm Herhaus, ve své praxi dlouhodobě nemůže prosadit ve prospěch zákazníků, nezbývá mu než se osamostatnit. Spolu se svým bratrem Günterem Herhausem nejprve v Bad Laasphe založili firmu HETEC OHG. S rostoucím objemem obchodů se jako třetí společník přidal i bratr Werner Herhaus a v roce 2000 jako prozatímní ukončení vývoje společnosti vznikla HETEC GmbH.

Část 5osých obráběcích center v klimatizované hale poskytovatele techniky třískového obrábění HETEC v Breidenbachu

„Prozatímní“ zde bylo doslovné, protože v rychlém sledu investovali do systémů CAD/CAM (3osých) a v roce 2002 do prvního 5osého obráběcího centra, stejně jako do potřebného technického a organizačního počítačového vybavení. Z důvodu zaměření firmy na obrábění velkých dílů vznikla v roce 2003 v dnešním sídle firmy v Breidenbachu nová výrobní hala. Bratři, jako obchodní vedoucí vždy jedné oblasti, důsledně dále investovali do systémů CAD/CAM, CNC obráběcích strojů, optimalizace pracovních procesů a dálkového monitorování průběhu pracovních procesů. Mohli tak své stále rostoucí klientele nabídnout vždy nejmodernější výrobní techniku pro vysoce náročné, komplexní komponenty výroby nástrojů a forem, stejně jako velkoformátové základní nástroje.

Nové 5osé obráběcí centrum C 52 U

Aby mohli trvale splňovat vysoké a rostoucí požadavky zákazníků, vsadili ve firmě HETEC od roku 2009 mimo jiné na 5osá obráběcí centra od firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. Prvním strojem bylo obráběcí centrum typu C 40. Za ním následoval stroj C 30 U a – jakmile byly k dispozici – první velké stroje konstrukčních řad C 60 U a C 50 U. Postupem času se k nim přidal stroj C 400 U pro menší obrábění a nakonec opět velký C 52 U.

Friedhelm Herhaus o spolupráci s firmou Hermle AG: „Ze strany Hermle se nám vždy dostávalo a stále dostává vynikajícího a férového poradenství a stále jsme nadšení koncepcí 5 os, výkonností, velmi vysokou přesností, dobrou přístupností, perfektním a rychlým servisem a spoluprací ve všech fázích projektu.“ Jako jeden viditelný a hmatatelný důkaz z praxe zmiňuje, že obráběcí centrum C 40 U pořízené v roce 2009 má dnes již za sebou 30 000 hodin obrábění – s 1. vřetenem – a to jsou podle protokolu z měření vystaveného v roce 2016 potvrzené hodnoty přesnosti, které byly dosaženy i před sedmi lety!

Překvapivé je, že jsou obráběcí centra Hermle i přes široké spektrum použití ke kompletnímu a finálnímu obrábění vybavena „pouze“ standardními zásobníky nástrojů. To má svůj důvod, protože firma HETEC sama vyvinula systém zásobníků, nástrojů a jejich správy, pomocí kterého jsou všechny frézovací stroje a obráběcí centra, která mají ostatně stejné upínače nástrojů HSK-A63, osazována pro obrábění podle konkrétní zakázky. Celkem se při tom jedná o cca 2 000 čipem opatřených „ostrých“ nástrojů, z nichž cca 250 různých nástrojů je určeno k frézování a kolem 300 k vrtání otvorů a závitů. Tyto nástroje se vyměňují téměř „poslepu“ a flexibilně podle potřeby, čímž se významně zkracují doby výměny a osazování.

Pracovní prostor centra C 52 U s naklápěcím otočným stolem o průměru 700 mm a pro nosnost až 2 000 kg; zde osazen velkoformátovým základním nástrojem, který bude finálně obráběn v 5 osách

Kompletně v 5 osách obrobená vložka formy

Při koupi nového 5osého obráběcího centra C 52 U udělala firma HETEC ještě další krok vpřed a objednala poprvé základní balíček HIMS (Hermle Information Monitoring Software). Ten umožňuje zobrazovat aktuální stav a výsledky lze v případě potřeby zasílat e-mailem. To naprosto vyhovuje strategii firmy HETEC pro výrobu a (dálkové) monitorování. Obvykle totiž provozuje jednosměnnou obsluhu a v opačném případě (monitorovaný) automatizovaný provoz. S pracovním prostorem X = 1 000, Y = 1 100, Z = 750 mm a naklápěcím otočným stolem o průměru 700 mm a při max. hmotnosti naložení 2 000 kg se obráběcí centrum C 52 U ideálně hodí pro kompletní/finální obrábění nejsložitějších komponent nebo základních desek v oboru výroby nástrojů a forem.

Na závěr se Friedhelm Herhaus velmi pochvalně vyjádřil o týmové spolupráci s firmou Hermle a mimo jiné zmínil: „Navzdory stále rostoucí komplexnosti se obráběcí centra Hermle velmi snadno instalují, rychle uvádějí do provozu a dobře obsluhují. Díky dobré přístupnosti je i na velkých strojích možné provést kompletní přestrojení z jednoho obrobku na další během 15 minut. I bez další automatizace tak jako výrobce jednotlivých dílů dosahujeme doby chodu vřetena 400 hodin na jeden stroj za měsíc. Velmi dobrý příklad výkonnosti Hermle představuje také projekt s 5osým obráběcím centrem C 52 U, který jsme z důvodu naléhavých požadavků zákazníků potřebovali velmi rychle. Zakázka nám byla přidělena s podmínkou, že poskytneme kapacity pro 8 × 140 hodin výrobního výkonu a splníme všechny termíny dodávek. S pomocí firmy Hermle jsme zvládli v krátké době instalovat stroj C 52 U a požadovanou výkonnost nejen zrealizovat, ale i trvale zajistit. Nabídnout tak sladěný celkový balík a naprosto přesně dodat neumí dnes opravdu každý, dokonce ani v Německu, zemi strojírenství, není mnoho firem na výběr.“

Zprava doleva: Friedhelm Herhaus, jednatel společnosti, Christoph Schneider, vedoucí skupiny techniky frézování a Tom Herhaus, aplikační technika/obsluha, všichni ze společnosti HETEC GmbH poskytující techniku třískového obrábění

5osá obráběcí centra Hermle vyrábějí dnes v klimatizované hale a jsou schopna trvale dodržovat slibované přesnosti (např. odchylku 0,02 milimetrů na délku frézování 500 mm) – a týmu firmy HETEC tak zajišťují rozhodující konkurenční výhody!

www.hermle.de
© foto: Hermle AG


MASCHINENFABRIK BERTHOLD HERMLE AG

Hermle AG je renomovaná společnost, která zaujímá špičkové postavení v národním i mezinárodním měřítku. Díky stále novým inovacím patří společnost Hermle k předním výrobcům obráběcích center. Obráběcí centra Hermle se úspěšně používají na více než 25 000 místech po celém světě. Hustá síť odbytových a servisních středisek ve všech důležitých zemích světa zaručuje podporu přímo na místě. Stroje Hermle se vyrábí v jihozápadní části Německa, kde má jemná mechanika a strojírenství dlouhodobou tradici po celé generace. Obráběcí centra Hermle slouží k racionálnímu obrábění nástrojů, forem a sériových dílů. Díky jejich kvalitě a vysoké přesnosti se používají v nesčetné řadě výrobních oblastí, hlavně také v náročných odvětvích, jako lékařské technice, strojírenství, optickém průmyslu, letectví, automobilovém průmyslu a průmyslu závodních automobilů a u jejich subdodavatelů.