Formy | 6. 12. 2018

Nový přírůstek do strojového parku společnosti CNC Bednář

Společnost CNC Bednář s. r. o., která je zaměřena na výrobu vývo­jových součástí, vstřikovacích forem a dalších prototypových zařízení, rozšířila svůj rozsáhlý strojový park o nové vertikální obráběcí centrum MCG 1000 5XT. Stroj se tak stal již desátým obráběcím centrem ve společnosti a pomohl jí vyřešit nedosta­tečnou výrobní kapacitu v oblasti CNC obrábění.

Tento vysoce produktivní stroj je určen pro komplexní třískové obrábění a vyznačuje se vysokou dynamickou a tepelnou stabilitou a vysokou přesností obrá­bění. Jednotlivé pracovní osy se pohybují po lineár­ních vedeních. V základním provedení je stroj vybaven přímým odměřováním ve všech osách. Firma CNC Bednář zařízení využívá na obrábění rozměrově větších dílů.

Redakčně zpracováno z www.cncbednar.cz