Přenos | 6. 6. 2018

Novinky zo spoločnosti Švec a spol.

Kvôli sproduktívneniu výroby v nástrojárni boli nainštalovány v januári 2018 dva nové CNC stroje s riadiacim systémom Heidenhein TNC 530: MCV 1050 veľkosť 1 050 × 600 × 600 a MCV 1 200 veľkosť 1 200 × 730 × 650.

Pre pokrytie narastajúceho dopytu pre opracovanie veľkých obrobkov sa budů čoskoro inštalovať nasledovné technológie pre frézovanie, vŕtanie a opracovanie na hotovo: 5-osá fréza CNC FS100 S/A3 – nábeh máj 2018, WRD 130 HUI 50 Q CNC – nábeh jún 2018 a FMW 160 CNC – nábeh 4. štvrťrok 2018. Vzhľadom na potrebu rozšírenia výrobných kapacít vo výrobe rozvádzačových skríň „na hotovo“ bude otvorená v 2. štvrťroku 2018 nová výrobná prevádzka v Nitre na Novozámockej ulici.

Spoločnosť Švec a spol. ponúka vývoj a dizajn v CAD/CAM systémoch. Je rozdelená na 3 samostatné výrobné divízie: Divízia výroby lisovacích nástrojov (nástrojáreň), Divízia výroby komplexných zostáv z plechov a profilov a Divízia zvárania a opracovania. K spoločnosti patria i dve ďalšie sesterské firmy: Kovmech s. r. o. – lisovňa, zaoberajúca sa veľkosériovým lisovaním dielov a zostáv a Notus-Powersonic s. r. o. zameraná na vývoj a výrobu ultrazvukových čističiek a čistiacich liniek.

Redakčně zpracováno za použití zdrojů www.svecaspol.sk