Nástroje / nářadí | 17. 3. 2020

Maximalizujte produktivitu a výkonnost při soustružení

Aktualizovaný software CoroPlus® ToolPath pro metodu PrimeTurning™ přináší zrychlení operací a plánovacích procesů

Výrobci využívající technologii PrimeTurning™ společnosti Sandvik Coromant, která se specializujena obráběcí nástroje a nástrojové systémy, přivítají aktualizovaný software CoroPlus® ToolPathpro metodu PrimeTurning, navržený tak, aby jim pomohl zrychlit prováděné operace a plánovacíprocesy. Software, který je součástí souboru digitálně připojených řešení CoroPlus® společnostiSandvik Coromant určených pro strojírenské podniky, umožňuje dosažení maximální produktivitya výkonnosti soustružení.

Metoda umožňující soustružení ve všech směrech, kterou společnost Sandvik Coromant představila prostřednictvím své unikátní koncepce PrimeTurning™, umožnila zvýšení rychlosti úběru kovu, přinesla značné časové úspory a zvýšila produktivitu, přičemž zároveň eliminovala řadu mylných představ spojovaných s malými úhly nastavení a kontrolou utváření třísek. Tato koncepce se ukázala jako obzvláště výhodná pro průmyslová odvětví, pro něž je charakteristická hromadná výroba, jako např. automobilový průmysl. Rovněž je ideální pro malosériovou výrobu – např. v leteckém průmyslu nebo oblasti výroby zařízení pro ropný a plynárenský průmysl – součástí z obtížně obrobitelných materiálů, která vyžaduje časté seřízení a výměny nástrojů. Aby umožnila získat z obráběcího procesu co nejvíce – včetně efektivnějšího a rychlejšího programování –, zařadila společnost Sandvik Coromant do nabídky svůj software CoroPlus® ToolPath pro metodu PrimeTurning™, který je nyní doplněn o řadu nových prvků, funkcí a uživatelsky komfortní rozhraní. Tento software, který je dodáván ve dvou verzích, buď samostatně, nebo jako integrovaná součást systémů CAM, se postará o volbu vhodné nástrojové třídy, geometrie a řezných podmínek a současně také zajistí dosažení optimální produktivity, životnosti nástroje, jakož i maximální produktivity.

CoroPlus ToolPath for PrimeTurning user interface

Mezi hlavní výhody softwaru PrimeTurning™ ToolPath pro stanovení dráhy nástroje patří zrychlení prováděných operací a plánovacích procesů, jakož i konstantní tloušťka třísky a správný vstup do záběru, což přináší zvýšení bezpečnosti obráběcího procesu. Software, který je kompatibilní s celou řadou CNC soustruhů využívajících kódování ISO, také umožňuje automatické ukládání profilů součástí.

Aplikace CoroPlus® ToolPath pro metodu PrimeTurning™, která je vybavena novými funkcemi umožňujícími uživatelům maximální využití veškerých výhod nabízených metodou PrimeTurning™ a nástroji CoroTurn® Prime, nyní vedle stávající podpory programování pro podélné soustružení nabízí také podporu tvarového a čelního obrábění při soustružení vnějších ploch. Software také umožňuje import CAD modelů (mimo jiné ve formátech STEP a IGES) a nabízí 3D simulaci s detekcí kolizí. Zásadní novinkou je zdokonalené intuitivní rozhraní pro pracovníky obsluhy strojů, kteří nemají k dispozici CAM software s podporou metody PrimeTurning™ a ty, kteří zajišťují programování přímo v dílenském provozu, jimž umožňuje práci na stolních počítačích nebo mobilních zařízeních. Uživatel je tak schopen vygenerovat NC kód v několika rychlých a snadných krocích. Poté, co uživatel specifikuje operaci, parametry stroje, podrobné informace o obrobku a obráběném materiálu, software automaticky doporučí vhodné nástroje, které budou zapotřebí, a spolu s nimi hodnoty řezných parametrů. Obsluha stroje může snadno použít navrhované řešení nebo změnit parametry tak, aby získala výsledky přizpůsobené specifickým potřebám.

Software PrimeTurning™ ToolPath umožňuje uživatelům spustit ještě před vytvořením NC kódu simulaci a ověřit si, že nedojde k žádné kolizi, a podle potřeby provádět změny libovolných parametrů, potom během několika sekund vygeneruje nový program a automaticky spustí další simulaci, dokud uživatel nemá naprostou jistotu, že vytvořený kód neobsahuje žádnou chybu. Software uživatelům umožňuje tento proces v jakékoli fázi přerušit, spustit simulaci po jednotlivých sekvencích nebo, je‑li to potřeba, vrátit se k zápisu kódu.

Software CoroPlus® ToolPath pro metodu PrimeTurning™ je poskytovaný na bázi předplacené licence, přičemž k dispozici je také zkušební verze bezplatně poskytovaná na dobu jednoho měsíce, která uživatelům umožňuje získat praktické zkušenosti před tím, než se rozhodnou pro nákup ročního předplatného.


www.sandvik.coromant.com