Informujeme | 6. 6. 2016

Kurz Opravy nástrojů a forem svařováním metodou WIG

Ocele používané pro výrobu nástrojů a forem jsou z hlediska klasického svařování vzhledem k vysokému obsahu uhlíku považovány za nesvařitelné. Avšak správným postupem svařování a volbou vhodného přídavného svařovacího materiálu lze tyto nástroje a formy nejen úspěšně opravovat, ale i zvýšit jejich životnost.

Proto naše firma, která se zabývá prodejem speciálních svařovacích materiálů pro opravy a renovace, nabízí také specializovaný kurz:

Opravy nástrojů a forem svařováním metodou WIG

Kurz je určený pro pracovníky provádějící opravy nástrojů a forem svařováním metodou WIG. Kurz trvá dva dny a je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části (5 hod.) se pracovníci seznámí s problémy při svařování nástrojových ocelí a jejich řešením. V praktické části (11 hod.) si pak osvojí správné postupy svařování vedoucí k úspěšnému provedení oprav nástrojů a forem. V průběhu kurzu pracovníci obdrží veškeré materiály potřebné pro výuku. Na závěr kurzu, po přezkoušení, obdrží každý pracovník osvědčení o absolvování kurzu.

Mobil : 602 717 429
e-mail : malik@welco.cz
www.welco.cz