Obrábění | 20. 3. 2020

Kovosvit MAS výrobu drží, podniku napomáhá řada preventivních opatření

Strojírenský podnik Kovosvit MAS dosud v souvislostí s epidemií nového typu koronaviru nijak neomezil výrobu. Z důvodu, aby ochránil zdraví svých zaměstnanců, však zavedl celou řadu bezpečnostních opatření. Podnik se potýká s nedostatkem ochranných pomůcek, zejména roušek. Ty dostávají přednostně ti zaměstnanci, kteří přijdou do styku s osobami zvenčí, samozřejmě je mají pracovníci u výdeje potravin v závodní jídelně. Situaci podnik na denní bázi vyhodnocuje a je připraven přijmout další opatření.

„Ještě před uzavřením hranic došlo k omezení zahraničních cest našich pracovníků. Stejně tak jsme tam, kde je to možné, omezili návštěvy našich zaměstnanců v jiných firmách. Osobní setkání nahradily telefonické rozhovory, případně komunikace přes Skype. Současně s tím došlo k omezení návštěv ve firmě, které pokaždé musel schválit personální úsek, a byly podmíněny prohlášením potenciálního návštěvníka o zdravotním stavu a případných cestách do rizikových zemí,“ popisuje Petra Hejduková, personální manažerka Kovosvitu MAS.

Kromě toho byla v podniku od pondělí 16. března v podniku zajištěna bezkontaktní nakládka a vykládka materiálu. Od úterý 17. března mají všichni technickohospodářští pracovníci, u nichž to charakter jejich práce umožňuje, nařízený home office. Tam, kde je to možné, zaměstnanci čerpají dovolenou. Montáž, slévárna i ostatní výrobní provozy zatím fungují bez omezení.

„Roušek máme bohužel nedostatek. Denně proto komunikujeme s ostatními firmami a sháníme je. Roušky distribuujeme zejména zaměstnancům vystaveným nejvyššímu riziku, tedy těm, kteří přijdou do styku s osobami mimo podnik,“ vysvětluje Petra Hejduková a doplňuje další přijatá opatření: „Od středy 18. března vpouštíme do podniku pouze řidiče, kteří jsou vybaveni ochrannými pomůckami, od téhož dne rovněž platí zákaz pohybu cizích osob po podniku bez zakrytých úst.“

Zpřísněná hygienická opatření platí i v závodní jídelně, kde se zvýšily rozestupy mezi stoly tak, aby se omezil přímý kontakt mezi pracovníky. Dodržují se i větší rozestupy mezi lidmi při čekání, upravil se i systém výdeje jídel. Všichni pracovníci, kteří jídla vydávají, mají ochranné roušky. „Funkčnost zavedených opatření denně kontrolujeme a vyhodnocujeme. Jsme připraveni v případě potřeby zavést další,“ doplňuje personální manažerka Kovosvitu MAS, která ve spolupráci s managementem společnosti vše potřebné operativně řeší.

Kovosvit MAS, tradiční výrobce obráběcích strojů ze Sezimova Ústí, patří s téměř pěti sty zaměstnanci k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na Táborsku.


kovosvit.cz