Akce | 7. 6. 2019

Konference Formy a plasty 2019

10. ročník konference Formy a plasty 2019 hostilo ve dnech 15. – 16. května příjemné prostředí hotelu Maximus Resort v Brně. Konferenci pořádá JAN SVOBODA s. r. o. ve spolupráci s Lubomírem Zemanem. Cestu na konferenci si našlo zhruba 150 účastníků.

Přivítání účastníků a úvodního slova se ujal Lubomír Zeman (Plast Form Service IM s. r. o.), který se zhostil také role průvodce celé konference. Pan Zeman si slovo ponechal, a to s první přednáškou na téma řešení problémů při vstřikování termoplastů. Poté se slova ujal Neville Dudley ze City of Wolverhampton College s přednáškou věnovanou efektivnímu vzdělávání seřizovačů s důrazem na myšlenkový proces.

Po první přestávce nic nebránilo tomu, aby za řečnický pult nastoupil Vojtěch Nováček ze společnosti OMYA CZ s. r. o. s přednáškou na téma Vývoj funkčních dílů z polymerních kompozitních materiálů. Poté pana Nováčka u řečnického pultu vystřídal Juraj Pittner, jehož přednáška byla věnována softwaru Cimatron při konstrukci vstřikovacích forem.

Po skončení každé jednotlivé přednášky byl prostor věnován případným dotazům. Tento prostor účastníci využili a dotazy přednášejícím hojně kladli. Po jednotlivých tématických blocích vždy následovala přestávka, kterou mohli účastníci využít nejen k občerstvení, ale také k živé diskuzi či navázání kontaktů.

Z dalších přednášek jmenujme alespoň některé: Vladimír Vomlel ze společnosti Kompresory PEMA, s. r. o.  vystoupil s tématem Ekonomika stlačeného vzduchu, hovořil o využití, únicích stlačeného vzduchu či analýze nákladů. Petr Halaška ze společnosti Smartplast s. r. o. se zaměřil na chování mechanicky namáhaných plastových dílů.

Na konferenci zaznělo třináct odborných přednášek rozdělených do tématicky propojených bloků. Konference byla přenášena do celé řady středních a vysokých škol. Za cíl si dala na jednom místě shromáždit a předat co nejvíce odborných informací využitelných ve výrobní praxi.

Ivana Nedbalová, INFOCUBE s. r. o.