Frézování | 29. 9. 2018

Komplexní servis nástrojů – Cesta ke zvyšování produktivity a snižování nákladů

V oboru péče o nástroje – tool managementu je zúročeno již 17 let zkušeností. Výdejní systémy TM byly opatřeny novým funkčním inovativním designem i se statusovou LED signalizací jednotlivých zásuvek. Komplexní paket služeb Gühring Tool Management Service (GTMS) díky své jednoduché modulové hierarchii může sloužit v každém podniku.

Na základě dlouholetých zkušeností celý tým odborníků nabízí pro podniky optimalizaci hospodaření s nástroji ve výrobě. Na základě důsledných analýz je nejdříve proveden rozbor stávajícího stavu. Celý systém se převede na zcela transparentní platformu a provede se jeho optimalizace. Výsledky jsou pak vždy překvapivé. Dochází k markantní redukci nákladů na nástroje, jsou také sníženy prostoje výrobních strojů a zvětšuje se podíl přeostřovaných nástrojů. Tato služba představuje obrovský potenciál k úsporám ve výrobě. Software systému GTMS je připraven pro snadnou implementaci do Industrie 4.0 a uživatelské přístupy na obrazovce byly vylepšeny za účelem zjednodušení i k vysokému komfortu ovládání.

Díky inteligentnímu a uživatelsky příjemnému TM Gühring software jsou výdejní systémy obsluhovány jednoduše, rychle a intuitivně pomocí dotykové obrazovky a čtečky čárových kódů

Výdejní systémy snižují náklady:

• neomylně kontrolují odběry a vracení nástrojů, včetně obsluhujících osob, zamezí se ztrácení nástrojů,
• přednostně vydává přeostřené nástroje před novými – plná vytíženost renovovaných nástrojů,
• permanentně kontroluje stav skladu, upozorní na nástroje s min. stavem,
• nástroje jsou vždy k dispozici a výroba se nezastaví,
• díky optimalizaci nástrojů sníží vázaný kapitál a hodnotu skladu,
• sníží personální náklady při správě a nákupu nástrojů.

Výdejní systémy šetří čas:

• díky přiřazení nástrojů nákladovému středisku je obsluha vybírá pouze ve třech krocích z automatu,
• nástroje jsou k dispozici 24 hodin denně,
• možnost přiřazení výkresu a řezných podmínek ke každému nástroji,
• výdejnu je možné spravovat i externě, vzdálenou správou.

Výdejní systémy jsou modulárně rozšiřitelné s možností volby velikostí zásuvek včetně jejich vnitřního uspořádání

Poskytování služeb výdejních systémů je možné podle přání a možností uživatelů realizovat od nejjednoduššího – zakoupení výdejny (výdejna i nástroje jsou ve vlastním používání uživatele), přes vybudování konsignačního skladu u uživatele až po logistický a technologický nástrojový management.

Výdejní systémy jsou sice především předurčeny pro řezné nástroje, jejich praktické využití v průmyslu je v podstatě neomezené. Mohou sloužit například jako výdejny běžného dílenského nářadí, také pro pracovní a ochranné pomůcky i jako mezisklad výrobních polotovarů.

Cílem Tool Management Service je poskytování konečným uživatelům řezných nástrojů všech možných dostupných prostředků potřebných ve výrobních procesech pro odlehčení výroby od správy nástrojů i od úkolů a služeb, které netvoří hodnoty. Tyto prostředky jsou pak klíčem pro zlepšení technologií, kvality, zkracování termínů výroby, snižování nákladů při současném zvyšování produktivity.

Mezi hlavní výhody pak určitě patří snižování vázaného kapitálu ve skladových zásobách nástrojů. Dalším důležitým faktorem je snižování personálních nákladů díky ušetření pracovníků v oboru péče o nástroje. Vyčíslitelné náklady na nástroje mohou být snižovány díky vynikající transparentnosti. Další úspory jsou možné vzhledem k průběžným procesním a nástrojovým optimalizacím při současném zavádění nových progresívních technologií.

Výdejní systémy snižují náklady – neomylně kontrolují odběry a vracení nástrojů, včetně obsluhujících osob, zamezí se ztrácení nástrojů


Firma Gühring spravuje v České republice pomocí automatických výdejen nástrojů více než 50 konsignačních skladů. Více než polovina z těchto aplikací je tzv. formou logistického Toolmanagementu, kdy je Gühring centrálním dodavatelem všech zákazníkem definovaných nástrojů, měřidel, brusiva, ochranných pracovních pomůcek atd.

Správu těchto konsignačních skladů zajišťuje Gühring pomocí vlastního Toolmanagement oddělení složeném z vlastního pick-up servisu, odbytu, servisních techniků, technologů atd.

V rámci logistického Toolmanagementu se rovněž v pravidelných intervalech konají tzv. ratio porady zaměřené na nejdražší/nejobrátkovější/nejproblematičtější položky v procesu zákazníka s cílem jejich optimalizace a dosažení úspor v nástrojových nákladech.


www.guehring.cz