Přenos | 16. 11. 2017

Inovace a vývoj ve společnosti EICHLER COMPANY a. s.

Vyšší životnost, únosnost, rychlost a nižší náklady. To jsou vlastnosti nové náhrady bronzových kluzných desek a pouzder s grafitem – tzv. sinterované desky a pouzdra.

Bronzové vodící prvky s grafitovými mazacími vložkami jsou s oblibou využívané v tvářecích a střižných nástrojích v širokém spektru výrobků. Především však v automobilovém průmyslu při tváření vysokopevnostních materiálů, kde jsou velmi náročné požadavky na vysokou sériovost, dlouhou životnost a minimální údržbu. Bronzovo-grafitové vodicí prvky byly zatím téměř vždy jedinou konstrukční alternativou. Nyní se ale v praxi stále více prosazuje nové řešení samomazných vodicích prvků. Ve srovnání s bronzovými prvky se jedná o principiálně zcela odlišnou koncepci. Bronzové kluzné prvky s grafitovými vložkami mají díky suché mazací vrstvě dobré kluzné a silové parametry – ovšem jen do určitého limitu. Pro překročení této hranice byly vyvinuty sinterované kluzné prvky.

Povrch těchto vodících prvků je potažen sinterovanou a porézní bronzovou slitinou, která obsahuje tuhá maziva (grafit a MoS2) a kapalné mazivo (olej) dispergované v homogenním stavu na mikroskopické úrovni. Tato vrstva se aplikuje na ocelové desky a pouzdra ve vrstvě 1,5 až 2 mm. Tímto způsobem se vytváří mezi styčnými plochami mazací fólie, sestávající se z tuhého maziva a oleje dispergovaného na mikroskopické úrovni. Kontaktní povrch je tedy díky absenci grafitových vložek mnohem rozsáhlejší a samomazný účinek je výrazně lepší. Kontaktní tlaky mezi plochami jsou homogennější a mají nižší hodnoty díky kontinuálnímu zvětšenému povrchu kluzných ploch.

Při stejném koeficientu tření umožňuje zatížení až 70 m/min (bronz 15 m/min). Také rychlost zatížení pod tlakem – tzv. PV koeficient – je téměř trojnásobný – 2 950 daN/cm2 × m/min). Další výhodou sendvičové konstrukce je vyšší teplotní zatížení až 250 °C a také více než dvojnásobná maximální tlaková odolnost – až 120 N/mm2.


EICHLER COMPANY a. s.
Nová 486/32,
591 02 Žďár nad Sázavou 2
Tel.: +420 565 653 111
Fax: +420 566 624 323
info@eichlercompany.com
www.eichlercompany.com


 

 

Technické vlastnosti Materiál
SINT300® Bronz/Grafit
Max. zatížení P [N/mm2] 300 100
Max. kluzná rychlost V [m/min] 40 15
Max. rychlost zatížení pod tlakem PV [N/mm2 · m/min] 300 200
Provozní teplota T [°C] −40–250 −40–150
Koeficient tření Vs ocel μ 0,05–0,15 0,05–0,15

 

Tribometr – testovací zařízení vyvinuté v OMCR SRL přímo na testy povrchu sinterovaných desek