Akce | 6. 6. 2017

FORMY a PLASTY 2017

Příjemné prostředí hotelu Maximus Resort v Brně ve dnech 17.–18. května hostilo účastníky osmého ročníku konference FORMY a PLASTY 2017. Konferenci pořádá JAN SVOBODA, s. r. o., ve spolupráci s panem Lubomírem Zemanem.

Po přivítání účastníků a úvodním slovu pana Jana Svobody již nic nebránilo jednotlivým přednáškám. Té první se ujal pan Michael Valášek z Fakulty strojní ČVUT v Praze, a to na téma v současné době velmi živé, aktuální a diskutované, kterým je Průmysl 4. 0. Poté následovala přednáška pana Lubomíra Zemana, PLAST FORM SERVICE, na téma „Provoz, údržba a opravy vstřikovacích forem“. První blok přednášek uzavřel pan Uri Eisenstein z firmy LIAD Weighing and Control Systems Ltd., který se věnoval tématu snižování nákladů na spotřebu aditiva či správné velikosti násypky a šneku. Druhým blokem přednášek se prolínaly analýzy firmy Plasty Gabriel, s. r. o., pana Jiřího Gabriela, firmy PRIMA BILAVČÍK, s. r. o., pana Rostislava Kadlčíka a pana Martina Kareše z CEITEC. Analýzy měly společného jmenovatele, a tím byl rám pistole CZ P-10 Compact společnosti Česká zbrojovka, a. s.

Po obědové přestávce následovaly další přednášky, jmenujme některé z nich: pan Pavel Mareš z firmy TD-IS, s. r. o., hovořil o spolupráci mezi vývojáři, nástrojárnou a lisovnou, pan Václav Vávra z firmy FANUC srovnával hydraulické a elektrické stroje. I druhý den konference měl nabitý program přednášek na zajímavá témata z oblasti formařiny a plastikářského průmyslu.

Přestávky mezi jednotlivými přednáškovými bloky nabízely prostor k živé diskuzi, stejně jako přilehlé prostory přednáškového sálu. Konference se letos zúčastnilo přes 150 odborníků z více jak 70 firem.

Ivana Nedbalová, šéfredaktorka