Formy | 26. 9. 2018

Fakulta strojního inženýrství získala patent pro Ruskou federaci

Fakulta strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem prožívá v současné době „patentové“ období. Po nedávno uděleném evropské patentu je tu patent další, tentokrát pro Ruskou federaci.

Úřad průmyslového vlastnictví udělil FSI UJEP patent číslo 305721 pro Ruskou federaci. Patent se vztahuje k vynálezu definovanému jako „Způsob povlakování kovových forem ze slitin typu Al – Mg a Al – Si, zejména pro výrobu pneumatik motorových vozidel v automobilovém průmyslu“. Navazuje na patent získaný v České republice.

„Protože byl vynález testován v Ruské federaci, kde se počítá s jeho využitím, byla patentová přihláška podána i tam,“ vysvětluje děkan FSI a zároveň jeden z autorů patentu prof. Štefan Michna.

Dosavadní způsob výroby kovových forem spočíval v nízkotlakém odlití segmentů kovové formy nízkotlakým litím a následným obráběním funkčních ploch pomocí frézování, soustružení a vrtání pro dosažení požadované jakosti povrchu a rozměrové přesnosti. Kovová forma slouží k výrobě pneumatik, které se vyrábějí vulkanizací směsi organických látek za vyšších teplot, v rozmezí 150 až 170 °C. Obvyklý počet cyklů od nasazení kovové formy do výroby je cca 2 500 až 2 700 vyrobených pneumatik bez nutnosti čištění jejích pracovních ploch.

„Podstatou vynálezu je zavádění operace povrchové úpravy ploch povlakováním do technologie výroby kovových forem uvedených typů slitin. Povlak na povrchu kovové formy, který je tvořený nanovrstvami, má vliv na zvýšení počtu cyklů o 200 až 400 % od jejího nasazení po její čištění,“ upřesňuje prof. Michna.

Vynález umožňuje vytvoření povlaku na kovových formách na bázi hliníku s cílem dosažení většího počtu výrobních cyklů mezi jednotlivými operacemi čištění v technologii výroby pneumatik.

Redakčně zpracováno z www.ujep.cz