Obrábění | 6. 6. 2018

Dny moderního obrábění v Seco Tools

Ve dnech 18. a 19. 4. uspořádala společnost Seco Tools ve svém Technickém a vzdělávacím centru v Brně Dny moderního obrábění.

Praktická ukázka obrábění na stroji NLX2500/700

Firma Seco společně s partnerskými společnostmi (DMG MORI, Axiom Tech, Zoller a Blaser) připravila prezentace o nejnovějších technologiích v třískovém obrábění. Součástí programu byly zajímavé přednášky partnerských firem, které se střídaly s praktickými ukázkami obrábění na strojích v krásných prostorách firmy Seco.

Každý z přednášejících ve svém bloku představil firmu, její vize, pohovořil o nových produktech, které mohou napomoci zákazníkům zvýšit produktivitu strojů a mnohdy ulehčit práci zaměstnanců. Je příjemné slyšet, že každá z přednášejících firem má zákazníka a jeho potřeby na prvním místě. Tyto firmy si zakládají na osobním vztahu se zákazníkem. Na základě analýzy přímo u zákazníka nabídnou konkrétní řešení, které je přímo šité na míru jeho potřebám a možnostem.

Celý den se nesl v přátelském duchu, živé konverzaci (nejen na téma obrábění) a já si dovolím tímto poděkovat firmě Seco Tools za pozvání. Informace o dalších akcích naleznete na adrese:

www.secotools.com

Renata Kučerová, redakce
© foto: redakce