EDM | 3. 6. 2020

DATRON a Správa sesterských nástrojů (Tool Assist)

„V dnešní době, a bude to jistě platit dvojnásobně i v době postkoronavirové, firmy pečlivě zvažují, jak šetřit náklady, zejména personální, jak zautomatizovat svoje provozy a využívat stroje mnohem hospodárněji. I při frézování mají k dispozici různé inovativní nástroje, jako je například Tool Assist od Datronu, který přináší benefity při výměně nástrojů, ať už z hlediska jejich rozmanitosti, bezpečnosti či úspory času,“ říká Rostislav Pokorný z firmy DATRON.

CNC stroje společnosti DATRON, které jsou vybaveny řídicím systémem Next 2.9, totiž dokáží automaticky vyměňovat nástroje stejného typu v průběhu frézování. Systém Next 2.9 monitoruje životnost nástroje, kdy sleduje různé hodnoty, jako je například opotřebení nástroje za určitý čas, délka odfrézované dráhy a další parametry. Jakmile dojde k opotřebení nástroje nebo jeho poškození, systém situaci vyhodnotí, používaný nástroj odloží a sáhne do zásobníku pro nový nástroj stejného typu, aniž by došlo k ručnímu přerušení dané operace.

Tento proces označovaný jako správa sesterských nástrojů přináší vyšší uživatelský komfort a především významně šetří čas, zvláště u dlouho trvajících operací. Pro jednotlivé frézovací operace lze definovat několik na sobě nezávislých skupin sesterských nástrojů. V rámci jednotlivých skupin lze také použít různý počet sesterských nástrojů dle potřeb frézování. Uživatel je omezen pouze počtem pozic v zásobníku nástrojů konkrétního stroje. Nový zásobník HSK E32 umožňuje pracovat až se 110 nástroji.


www.datrontechnology.cz