Konstrukce | 2. 3. 2020

Co nového čeká uživatele CAD řešení ZW3D 2020?

Nová verze ZW3D 2020 právě vyšla a její vývojáři nám nabízí vylepšení a některé zcela nové funkce, které vám nyní ve zkratce představíme.

Začněme v oblasti nastavení a základní obrazovky. Nyní máme možnost velmi rychle nadefinovat „pracovní adresář“, ve kterém spravujeme své projekty a rychleji se tak dostaneme k požadovanému souboru. Můžeme nově nastavit výchozí cestu pro ukládání jak projektů, tak i záložních souborů.

V prostředí skici se objevila nová funkce „Přizpůsobit křivku“, která se může hodit při překreslování z podkladu (např. z obrázku, či nekvalitních PDF výkresů).

Pro popis forem se bude výborně hodit funkce pro zrcadlení písma. Jednoduše na místě zrcadlí písmo a umožní jednoduše vytvořit popis, aniž bychom museli použít další funkce pro správnou orientaci písma ve formě.

Všechny funkce pro plošné a objemové modelování zůstaly nezměněné, nicméně přibyla jedna funkce, která nahrazuje použití přídavku pro obrábění v CAM systémech.

Velmi praktickou funkci „Příruba s profilem“ najdeme v modulu „Plechový díl“. S její pomocí lze velmi snadno a rychle vytvořit přírubu definovanou vlastní skicou. V předchozí verzi bylo nutné nejprve vytvořit standardní přírubu a na ní skicu, kterou jsme přes vysunutí odebrali. Nyní lze snadno upravit profil standardní příruby, což velmi urychlí celý proces.

U tvorby sestav si můžeme všimnout nové funkce, kterou je mapování dráhy pohyblivé sestavy při animování pohybu. Lze si zvolit libovolný bod, u kterého potřebujeme zjistit dráhu pohybu, tuto dráhu můžeme dále analyzovat například jako jednotlivé souřadnice v tabulkách Excel nebo vytvořit křivku pro další zpravování v ZW3D.

Vylepšení se dočkala knihovna PARTsolutions, která nyní pracuje rychleji a podporuje 17 mezinárodních technických norem.

Velmi příjemnou změnou prošly vazby v sestavách, ty se aktualizují v závislosti na přesouvání komponent a řadí se ke své kmenové sestavě či podsestavě, to zlepšuje orientaci ve vazbách a jejich editaci.


Více o CAD řešení ZW3D a 30denní demo zdarma najdete na www.t-cad.cz.