Přenos | 6. 6. 2018

Brusná technologie Okamoto: Rozsáhlé portfolio pro úlohy rovinného broušení

Od nejmenších (S) až po největší (XXL) součásti: Hospodárné broušení malých i velkých sérií

Klíčová odvětví průmyslu jsou odkázána na součásti, které jsou broušené s extrémní tvarovou a rozměrovou přesností, a to i když jsou zhotovené z obtížně opracovatelných materiálů. K těmto účelům nabízí pokrokovou technologii výrobce brusek Okamoto. Příkladem je rovinné broušení. Pro výrobce jsou k dostání brusky řady ACC, s nimiž lze rychle a úsporně realizovat broušení až do rozsahu μm.

Portfolio strojů ACC je zvlášť vhodné pro výrobu nástrojů a přípravků a pro sériovou výrobu malých součástí až velkých komponent.

ACC DX: Optimální pro malé série

Zejména pro malé dávky je dimenzována přesná hydraulická rovinná bruska ACC DX. Má brusnou dráhu 500 až 1 000 mm v podélné ose a příčnou dráhu 200 až 500 mm. Stroj ACC DX v konstrukci s křížovým stolem disponuje bohatou základní výbavou. K ní patří mimo jiné stabilní typy vřeten a klínová vedení v podélné a příčné ose. V kombinaci s robustním provedením lože stroje lze realizovat broušení s minimálním kmitáním a vibracemi a s optimální opakovatelností.

Pro oblast středních velikostí nabízí firma Okamoto různé modely ACC SA (Saddle = křížový stůl), jež lze použít pro vysoce přesné broušení vysokými brusnými rychlostmi. Příkladem je bruska ACC42SA-iQ.

Hospodárné rovinné broušení s modely ACC SA/CA

Pro oblast středních velikostí nabízí firma Okamoto různé modely ACC SA (Saddle = křížový stůl), jež lze použít pro nejrůznější aplikace vysoce přesného broušení vysokými brusnými rychlostmi. Příkladem je model ACC42SA-iQ o hmotnosti 2,1 tuny. Tato bruska je vybavená hydraulickým pohonem stolu a má brusnou dráhu 500 mm v podélné ose a příčnou dráhu 200 mm. Zesílené konstrukční prvky stroje umožňují, aby velkoryse dimenzovaná vedení ve vertikální ose vydržela velké brusné síly. V-V-konstrukce vodicích drah zaručuje optimální přesnost. Díky řízení „iQ“ od firmy Okamoto běží všechny brusné cykly automaticky. Jako zvláštní modul je k dostání automatické orovnávání nad hlavou.

Pro větší obrobky nad 400 mm nabízí Okamoto rovinné brusky se sloupovým posuvným systémem (C = Column = sloup). Za účelem velmi vysoké stability systému mají zařízení řady ACC jednodílné lože stroje ve tvaru T a úplně podepřené vedení stolu. Díky tomu všechna vedení vždy zcela dosedají a nemají nikdy žádné přesahy. Malá výška stolu významně usnadňuje obsluhu a zakládání.

Vedení osy stolu ve tvaru dvojího V zaručují nejvyšší přesnost obrábění. Dále jsou všechny rovinné brusky řady ACC-CAiQ vybavené separátním hydraulickým agregátem, patentovaným systémem servoventilů Okamoto pro podélný pohyb stolu, automatickým, bezeztrátovým mazáním všech drah vedení a přímým pohonem s elastickou spojkou mezi motorem a vřetenem. Brusné vřeteno s bezúdržbovou konstrukcí pinoly má přesná, bez vůle nastavená ložiska, a elektronické ruční kolečko s kuličkovým tažným šroubem pro horizontální a vertikální pohyby.

Příkladem je ACC CA3. Nejmodernější technika řízení od firmy FANUC umožňuje řízení tří hlavních os CNC a až pěti dalších, pomocných os, např. pro natáčivé srovnávací systémy nebo dělicí přístroje. Thomas Loscher, technický vedoucí ve firmě Okamoto, říká: „Zařízení mohou být vybavena na stole namontovaným, natáčecím kladkovým orovnávačem, indexovacím přístrojem a měřicím hmatadlem.“ V kombinaci s dělicím přístrojem tak mohou být prováděny komplexní orovnávací a brusné cykly pro obrobení 3D tvarů na rotačně symetrických obrobcích.

Rovinná bruska ACC CA3 má nejmodernější techniku řízení od firmy FANUC. V kombinaci s technikou řízení „iQ“ jsou optimálně řízeny tři hlavní osy CNC a až pět dalších pomocných os.

Inteligentní broušení s „iQ“

Brusky řady ACC-SA, resp. CA lze volitelně vybavit inteligentní řídicí technikou „iQ“ od firmy Okamoto. Je nejlépe vybavená pro všechny tvary brusného kotouče a brusné cykly. Po zadání několika málo parametrů software automaticky navrhne nejlepší možné velikosti přísuvu a posuvu. Řízení „iQ“ rozdělí složité úlohy do jednoduchých operací. Tak mohou i nezkušení pracovníci obsluhy bez znalostí programování dosáhnout maximálního brusného výkonu.

ACC CHiQ: Vysoce přesná výroba velkých dílů

Pokrokový řídicí systém „iQ“ mají také dvoustojanové brusky řady ACC-CHiQ. Tím vychází výrobce brusek Okamoto vstříc požadavkům průmyslu na stále lepší jakost povrchů i u velkých konstrukčních dílů.

Modelová řada ACC-CHiQ sestává ze čtyř různých konstrukčních velikostí s rozsahy broušení od 1 500 mm x 800 mm až do 4 000 mm x 800 mm. Díky kompaktní výstavbě není i přes konstrukci se dvěma sloupky zapotřebí více místa než u běžných pojezdových stojanových obráběcích strojů se stejným rozsahem broušení. Příčný posuv, který je pro přesnost dvoustojanové brusky rozhodující, lze nastavit mechanicky bez kontroly NC. Thomas Loscher: „Pokud se po zavedení této technologie provede nejprve regulace přesnosti, zůstává příčný posuv při práci namontovaný. Tímto způsobem dosahuje výrobce i po několika desetiletích velmi přesné přímosti 0,0008 mm / 900 mm.“

Modelová řada ACC-CHiQ sestává ze čtyř různých konstrukčních velikostí s rozsahy broušení od 1 500 mm x 800 mm až do 4 000 mm x 800 mm.

Brusky řady ACC-SA, resp. CA lze volitelně vybavit inteligentní řídicí technikou „iQ“ od firmy Okamoto.

Lepší chlazení a broušení s chladicím systémem GRIND-BIX Fine Bubble

Vedle širokého spektra přídavných vybavení, jimiž lze brusky Okamoto přizpůsobit aktuálním výrobním požadavkům zákazníka, nabízí firma Okamoto také chladicí systém GRIND-BIX Fine Bubble. Nová technologie výrobci umožňuje, aby broušení bylo ekologické a zároveň úsporné, protože je například zapotřebí jen zlomek dosavadního množství chladicí a mazací kapaliny. Thomas Loscher: „Chladicí systém GRIND-BIX Fine Bubble přitom zvyšuje účinnost brusek, takže se výrazně zvýší řezný výkon, a to při menším množství chladicí a mazací kapaliny a nižším odběru proudu.“

www.okamoto-europe.de
© foto: Okamoto Europe