Nezařazené | 6. 6. 2017

Automatizovaná linka v nástrojárně Zálesí v plném provozu

S cílem zlepšit technologickou úroveň, zvýšit produktivitu i konkurenceschopnost
nástrojárny ve společnosti Zálesí a. s. došlo k instalaci plně automatizované výrobní linky. Instalace probíhá formou několika etap.

V rámci prvních instalací bylo nasazeno rychlostní frézovací centrum HSM 600U LP, jedná se o pětiosý obráběcí stroj s vřetenem o 42 000 otáčkách a vyspělými lineárními pohony. Druhým strojem byla hloubička FORM 300, následoval 3D měřicí stroj od společnosti NIKON a v závěru etapy byl přistaven druhý hloubicí stroj FORM 300. Produkty značky SYSTEM 3R, tedy automatizace, včetně software na správu a řízení linky, dále upínání obrobků za pomoci paletizačního systému GPS 240, systému Marco, Marco Combi nebo Marco Junior pro upnutí elektrod. V roce 2018 přibude další frézovací stroj řady MILL P 800 U opět od společnosti GF Machining Solutions, která s výjimkou měřicího stroje zastřešila veškeré dodávky strojů.

Stroje v Zálesí se podařilo vytížit opravdu plnohodnotně na 24 hod., ukazatel vytíženosti ukazuje, že stroje pracují na 95 % z 24 hod. časového fondu. Zálesí a. s. se tak podařilo získat další zakázky pro externí klienty.

Redakce Infocube s. r. o.