Nezařazené | 6. 6. 2018

Audit systému řízení jakosti ve společnosti TODOROV nástrojárna

V březnu proběhl úspěšně ve společnosti TODOROV nástrojárna druhý kontrolní audit systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO9001 : 2016.

Audit provedla certifikační společnost TUEV NORD Czech s. r. o. V průběhu auditu nebyly zjištěny žádné závažné neshody, které by bránily dalšímu používání certifikátu jakosti. Naopak, ze závěrů auditu vyplynulo, že zavedený systém jakosti je funkční a efektivní.

TODOROV nástrojárna s. r. o. je konstrukční a výrobní firmou specializující se na návrh, výrobu a rekonstrukce automatizovaných výrobních linek řízených průmyslovými PLC jednotkami.

Zákazníkům poskytuje komplexní služby především v oblasti automatizace výroby pro automobilový průmysl.

Redakčně zpracováno za použití zdrojů www.todorov.cz