Přenos | 30. 12. 2018

Anketa: V čem spatřujete výjimečnost Vaší nástrojárny?

1. Jak se Vaší společnosti vydařil rok 2018? Splnila společnost předsevzaté cíle? Prošla při tom nějakými změnami? Jaké máte plány a cíle na rok 2019?
2. V čem spatřujete výjimečnost Vaší nástrojárny? Modernizovali jste ji letos? Pokud ano, jaký stroj/modernizace byl pro Vás největším přínosem?


Václav Zelenka, majitel

ad 1: Rok 2018 ještě neskončil, ale již nyní vím, že to bude jeden z neúspěšnějších roků v celé 25leté historii mé nástrojárny. Ve druhé polovině r. 2017 jsem investoval do nové elektroero­zivní drátovky Fanuc od firmy Penta a tato investice se letos projevuje cca 15% nárůstem objemu zakázek. Pro rok 2019 plánuji další drobné moderni­zace strojového parku, hlavně elektroerozivní hloubičky a cnc frézek.

ad 2: Výjimečnost mé firmy spatřuji hlavně ve flexibilitě ve vztahu k zákazníkům, rychlé konstrukci a výrobě i servisu vstřikovacích forem a v rozum­ných cenách.

www.nastrojarna-zelenka.cz


Jaroslav Cempírek, ředitel divize „Výroba“

ad 1: Rok 2018 hodnotíme jako úspěšný. Co se týká výroby, zís­kali jsme mnoho nových pro­jektů, kde najednou využíváme technologii vícekomponennt­ního vstřikování, závitování přímo ve formě, zastřikování kovových součástí do plasto­vých dílů. Začali jsme ultrazvu­kově svařovat, což nám umož­nuje dodávat celky složené z více komponentů. V těchto náročných aplikacích bychom rádi pokračovali i do budoucna.

ad 2: Jednoznačnou výhodou naší nástrojárny je možnost výroby forem pro velice přesné součásti a dále pak zkušenosti s výrobou více‑komponentních forem. Do nástrojárny jsme investovali na konci roku 2017, kde jsme zakoupili výrobní linku složenou z 3D měřáku Wenzel, Robotického výměníku obrob­kových palet + elektrod a elek­troerosivní hloubičky GF.
Dále jsme pořídili obráběcí cent­rum pro výrobu desek a velkých tvarových vložek až do rozměru 1 600 × 900 mm od firmy GF.
V letošním roce jsme se zamě­řili na maximálním vyžití mož­ností těchto nových strojů. Od investice do těchto strojů si sli­bujeme lepší využití kapacity a maximální eliminaci nepro­duktivních časů při obrábění.

www.cecho.cz


Antonín Rusňák, jednatel

ad 1: Rok 2018 byl vydařeným rokem. Cílem pro rok 2018 bylo udržení stávajících zákazníků, rozšířit s nimi spolupráci. Získat nové strategické zákazníky. To se podařilo. Nedošlo k žádným odchodům zaměstnanců.
Pro rok 2019 bychom chtěli zís­kat nové zaměstnance, absol­venty škol na pozice technolog nástrojárny, konstruktér forem, nástrojař, obsluha 5osého obráběcího centra.

ad 2: Jsme malou nástrojárnou, která je schopna operativně a rychle reagovat na požadavky zákazníka. Zde preferujeme perspektivu dlouhodobější spolupráce. Díky konstrukční, technologické podpoře a stá­vajícímu strojnímu vybavení jsme schopni zajišťovat výrobu složitějších a náročnějších nástrojů.
Modernizace v letošním roce probíhaly ve stávajících výrob­ních prostorách (nové kom­pletní elektroinstalace včetně osvětlení, rekonstrukce střechy).
V závěru roku 2019 budeme instalovat nové 5osé obráběcí centrum Hermle.

www.nastrojarnawia.cz