Formy | 30. 11. 2018

AMB 2018: Společnost LMT Tools prezentuje špičkové výrobky pro transformaci výroby

Všeobecná digitalizace, rostoucí požadavky na kvalitu a nové high‑tech materiály jsou typickými příklady komplexní transformace průmyslové výroby. V mnoha oblastech jsou nástroje vyrobené na zakázku klíčovým činitelem pro zachování účinnosti postupů v reakci na stále náročnější výzvy. Zde se společnost LMT Tools důsledně zaměřuje na individuální řešení potřeb svých zákazníků. To znovu a znovu umožňuje skutečné zvýšení výkonu při obrábění ozubených kol, válcování, frézování, závitování, vystružování a moderním obrábění.

Systémy válcování:
Tangenciální válcovací hlava Evoline – 3D tisk zlepšuje stabilitu


Se systémy válcování je možné velmi rychle vyrobit vnější závity, u kterých je mez časové únavy hotového závitu velmi vysoká. Vše je však závislé na použité válcovací hlavě na závity: např. je nutné usnadnit svižné a bezpečné výměny nástrojů – a hlavně přesné, což je jedna z vlastností nové tangenciální vál­covací hlavy EVOline, kterou je možné nainstalovat a sejmout bez nástrojů. Jasné označení na jejích součástech rovněž usnadňuje montáž a identifikaci náhradních dílů. Společnost LMT Tools také poprvé vyrábí držáky válcovací hlavy pomocí technologie 3D tisku. To optimalizuje topologii držáků, což dále zlepšuje průtokové množství z nastavitelného chlazení a čisticích trysek.
Kromě toho jsou konstrukce přesněji orientované vůči toku energie a mez v lomu nástroje se zvyšuje. Dalším důležitým rysem je skutečnost, že válcovací hlava je vybavena čidlem síly. Údaje, které poskytuje, umožňují další optimalizaci použití nástroje.

Zdokonalené obrábění:
„Chytré“ liniové vrtací tyče – automaticky zvýšená spolehlivost postupu

Nová generace liniových vrtacích tyčí společnosti LMT Tools určených k dokončení nosných vrtů ukazuje, jak nové inovativní nástroje zvyšují digitalizaci výroby. Tento nástroj je bezdrátově spojen s měřidlem, které vyhodnocuje všechny dokončené vrty a výsledky používá jako podklad pro rozhodnutí, zdali by měla být provedena kompenzace brusu na břitech nástroje. Tento proces opakovaného nastavení provádí plně automaticky „ovladače“, které jsou umístěny na každém jednotlivém břitu a pracují s přes­ností na mikrometr. Tento chytrý nástroje zaručuje nejen neustá­lou vysokou kvalitu dílů, ale také snižuje dobu nečinnosti stroje a náklady na jednotku. Opakované nastavení je eventuálně možné provést za pomoci jednotky dálkového ovládání nebo laptopu.

Frézování:
Radiální frézy – 5osé obrábění


Následující vzorec se používá na 5osé obrábění free‑form povrchů: čím větší velikost frézy byla použita při frézování, tím rychleji je celý proces dokončen. V souvislosti s tím nové radiální frézy společnosti LMT Tools představují speciální profil břitu, který umožňuje velký radiální záběr nástroje při procesu frézování. V důsledku toho, když se 5osý stroj pohybuje přesně naprogra­movanými pohyby napříč součástí, jsou možné větší skoky, než by tomu bylo v případě použití válcové frézy s kulovými čelními břity. To snižuje požadovaný celkový počet přeběhů nástroje – při zachování stejné kvality povrchu. K dispozici jsou různé základní tvary nástroje. Jejich poloměry, úhly, průměry a délky břitů jsou speciálně přizpůsobeny pro geometrické vlastnosti opracová­vaného kusu.

Pevná fréza s břity ze slinutých karbidů na hliník – vysokoobjemový nástroj


Hliník je lehký, pevný, odolný proti korozi – a představuje „tvr­dou“ výzvou pro obráběcí nástroje. Nové pevné frézy s břity ze slinutých karbidů LMT Onsrud jen dokazují, jaké možnosti hospo­dárného využití se otevírají díky výběru toho správného nástroje: řezné povrchy nástrojů jsou tu upraveny tak, aby optimalizovaly odstraňování třísek. To zajišťuje významné snížení doby opra­cování, protože to umožňuje použití větších hloubek při řezání. Rychlost odebírání materiálu se významně zvyšuje. Zdokonalené odstraňování třísek kromě toho prodlužuje životnost nástroje. V případě jednoho zákazníka působícího v leteckém průmyslu délka cyklu na jeden komponent motoru z hliníkové slitiny se snížila ze tří na 1,25 hodiny.

Závitování:
HPF Max XL – nyní jsou k dispozici nové velikosti


Vysoké rychlosti tváření nástroje na tváření závitů LMT Tools HPF jsou možné díky kombinaci hlavy ze slinutých karbidů s vyso­kou odolností proti opotřebení a odolného ocelového držáku. Tato vlastnost také prodlužuje životnost nástroje. Další výhodou je skutečnost, že uživatelé nemusí kvůli opotřebení nahradit celý nástroj, ale jen tvářecí hlavu. To je možné díky kloubovému spo­jení mezi hlavou a držákem. Společnost LMT Tools nyní rozšiřuje svůj standardní rozsah HPF Max, který je okamžitě k dispozici ve velikostech do M33. K vlastnostem patří mikrozrnný karbidový substrát (LCP25G), optimalizovaná geometrie a zejména povlak z TiCN odolný proti opotřebení.

Formy a lisovací nástroje:
Šlichtovací plátky Finishline – dokonalá konečná úprava


Mnoho jemných dokončovacích postupů v sektoru forem a lisovacích nástrojů musí probíhat stále rychleji a přesto i nadále zaručovat velmi vysokou kvalitu povrchu. Jak je možné dosáhnout obojího, ukazuje nový plátek LMT Kieninger s optimalizovanou geometrií plátku. Břit pro konečnou úpravu je speciálně prodlou­žený až za poloměr rohu. To zlepšuje vyhlazení povrchu obrábě­ného kusu a umožňuje použití ještě vyšší rychlosti posuvu. Při provozní zkoušce bylo možné snížit konečnou úpravu 90° povrchu přibližně o 45 %. Šlichtovací plátek FinishLine je okamžitě k dis­pozici se dvěma různými poloměry rohů a také ve dvou jakostech řezného materiálu a dvou velikostech.

www.lmt-fette.cz 


Společnost LMT Tools v sobě spojuje odborné znalosti před­ních odborníků v oblasti technologií přesných nástrojů. Tyto sdílené odborné znalosti umožňují společnosti LMT Tools vyvíjet a dodávat do celého světa řešení v oblasti nástrojů na zpracování moderních materiálů od vysoce pevné oceli až po kompozitní materiály. Skupina LMT Tools se skládá z výrob­ních společností LMT Belin, LMT Fette, LMT Kieninger a LMT Onsrud a dále ze společnosti zabývající se odbytem a působí­cím na celém světě. Společnost LMT Tools je součástí skupiny společností LMT, což je rodinná skupina podniků. Do skupiny LMT patří také společnost Fette Compacting, přední svě­tový výrobce strojů a příslušenství pro průmyslovou výrobu tabletovacích strojů. Od roku 2016 je jejich výrobní portfolio doplněno o velmi účinné stroje na plnění tobolek. S více než 20 podniky, kancelářemi a servisními centry je skupina LMT zastoupena na všech významných trzích.