Informujeme | 22. 2. 2019

Akvizice společnosti ZV – Nástroje s.r.o.

Naše firma má neustále tendenci hledat nové možnosti, jak rozvinout svůj už tak úspěšný model podnikání, a předcházet tím některým ohrožením, které nám brání ve větším rozvoji. Jedním z nich je v současné době bezesporu situace na trhu práce. Dlouhodobě se nám nedaří nalézt adekvátní odborníky pro vysoce kvalifikované profese ve výrobě. Firma musí nedostatku pracovníků čelit a hledat nová řešení. A jelikož nechceme sázet pouze na jednu kartu, tak se nám nabízejí hned dvě.

Na těchto řádcích si přečtete o první z nich. Jedná se o akvizici. Tato akvizice proběhla 6. 11. 2018, a to nákupem vsetínské společnosti ZV – Nástroje s.r.o. Jedná se o společnost, která ještě jako jedna z mála nese odkaz známé Zbrojovky Vsetín. Po její privatizaci se společnost rozčlenila na několik subjektů a jejich nástrojárna se osamostatnila pod názvem ZV – Nástroje. Historie společnosti sahá do 30. let minulého století a momentálně zaměstnává 132 pracovníků. ZV – Nástroje bude samostatným právním subjektem s nezměněnou strukturou i počtem zaměstnanců. Dojednávání podmínek nákupu společnosti trvalo pět měsíců a naše firma tak zůstane jejich zákazníkem. Náš generální ředitel Michele Taiariol to před všemi zaměstnanci společnosti ve Vsetíně komentoval takto: „Přebíráme odpovědnost za všech 132 zaměstnanců, kteří tady pracují. Zachovat chceme i obchodní vztahy. ZV nástroje mají velmi kvalitní zákazníky a v následné spolupráci vidíme velký potenciál.

Společnost TAJMAC Group tak získala firmu, která postupem času bude přijímat většinu zakázek od naší společnosti, a to až do výše 50 % své kapacity. Společnost ZV – Nástroje se specializuje na zakázkovou výrobu nástrojů, měřidel, přípravků, přesných strojních součástí a celých montážních skupin. Je také nositelem know how v oboru a momentálně se zaměřuje na vychovávání nových odborníků ve spolupráci se specializovaným odborným školstvím.

zdroj: www.tajmac-zps.cz

Tomáš Jošek, HR Manager

Redakčně upraveno z: www.tajmac-zps.cz